Nanofiltracja oczyszcza wodę za pośrednictwem odpowiedniej membrany, podobnie jak na przykład ultrafiltracja. Działa ona w oparciu  o proces ciśnieniowy i wykorzystuje wyłącznie niskie ciśnienie, dzięki czemu cała technologia jest tania w eksploatacji i energooszczędna. Ta metoda membranowego oczyszczania wody znana jest także jako odwrócona osmoza niskociśnieniowa.

Rekomendowana ochrona jonizatorów wody

Systemy filtracyjne bardzo często wykorzystywane są do ochrony jonizatorów wody, zabezpieczając je przed awariami sprzętu. Zwykle są one powodowane nadmiernym odkładaniem się kamienia wapiennego. Uzdatnianie przy użyciu nanofiltracji zapewnia mniej dokładne oczyszczanie niż odwrócona osmoza, ponieważ pozostawia w wodzie więcej substancji. Znaczna ich część to wartościowe związki mineralne.

Część minerałów zostaje zachowana

Ze względu na mniej precyzyjne oczyszczanie wody, nanofiltracja zapewnia mniejszy odrzut cieczy do kanalizacji. W porównaniu do systemów odwróconej osmozy, różnica może wynosić nawet do 50%. Zaletą tej technologii jest jednak zachowanie przewodności wody po przeprowadzeniu filtrowania. Właściwość ta jest warunkiem koniecznym do wykonania jonizacji, dlatego w przypadku obecności jonizatora, nanofiltracja może się okazać najlepszym rozwiązaniem.