Istnieje wiele rodzajów wkładów filtracyjnych. Do najpopularniejszych w domowej instalacji hydraulicznej należą: wkłady mechaniczne, wkłady odżelaziające, wkłady węglowe.

W domowych urządzeniach filtracyjnych można zastosować także wkłady zmiękczające wodę oraz wkłady antybakteryjne.

Wiele rodzajów – jeden cel

Wymienione powyżej wkłady mają jeden cel: oczyszczenie i uzdatnianie wody. Najważniejszym z nich jest wkład mechaniczny, ponieważ oczyszcza wodę z zanieczyszczeń takich, jak: piasek, żwirek, ziemia, pozostałości z instalacji hydraulicznej. Jeśli nie zastosujemy tego filtra, to ciała te mogą uszkodzić armaturę. Nasuwa się wniosek, że filtracja mechaniczna jest fazą wstępną oczyszczania wody. Dopiero po tym etapie zasadne jest dalsze uzdatnianie wody.

Jaki wkład wybrać?

Wkład odżelaziający poprawi smak, zapach i wygląd wody. Na armaturze i ceramice nie będą zostawały zacieki z rdzy. Wkład ten usuwa wiele związków chemicznych, a w szczególności żelazo i mangan.

Wkład węglowy także polepszy smak, zapach i wygląd wody. Zbiera on związki chemiczne, których nie widać gołym okiem, a w szczególności chlor i jego pochodne.

Niedroga eksploatacja

Wkłady filtracyjne należy wymieniać średnio co sześć miesięcy lub częściej, w zależności od jakości wody.