Jakość spożywanej wody ma ogromne znaczenie dla naszego organizmu. Dobrze, jeżeli zawiera ona mikroelementy i jest pozbawiona składników toksycznych. Jednak może się zdarzyć, że dostanie się do niej mikroflora chorobotwórcza.

Zanieczyszczenia wody mogą być naturalne i sztuczne. Bakterie, wirusy i inne mikroorganizmy chorobotwórcze należą do zanieczyszczeń sztucznych. Pochodzą one ze ścieków, zanieczyszczeń komunalnych oraz spływów z terenów rolniczych.

Wyeliminowanie mikroflory chorobotwórczej z wody to dezynfekcja. Jest to końcowy etap uzdatniania wody pitnej. Wykorzystuje się tu emisję promieniowania UV-C, które jest zabójcze dla bakterii, wirusów grzybów i podobnych patogenów. Urządzenia które są tu stosowane, to lampy UV.

Lampa UV emituje ultrafiolet w takim zakresie, który niszczy materiał genetyczny u drobnoustrojów oraz denaturuje ich komórki. W efekcie drobnoustroje nie namnażają się i zostają zniszczone. To działanie jest uzupełnieniem metody chemicznej dezynfekcji wody, jaką jest chlorowanie.

Lampy bakteriobójcze są produkowane w różnych gabarytach i mają różne parametry. Nie są kłopotliwe w użyciu i nie ma możliwości przedawkowania promieniowania. Woda po zdezynfekowaniu za pomocą UVC, nie zmienia smaku i swoich właściwości.