Nanofiltracja zwana jest również osmozą odwróconą niskociśnieniową. W istocie proces ten łączy w sobie cechy osmozy odwróconej, a także posiada cechy ultrafiltracji. Zadaniem systemu nanofiltracji jest ochrona jonizatorów wody, dlatego jego montaż jest zalecany ich właścicielom.

Główne zastosowanie nanofiltracji dotyczy rozdziału składników gazowych i ciekłych. Dobry system pozwala na to nawet wówczas, gdy cząsteczki nie różnią się między sobą rozmiarami.

Istotne elementy systemu nanofiltracji

W systemach nanofiltracyjnych, takich jak polskiej marki Ecoperla Nano, ważną rolę odgrywają odpowiedniego rodzaju membrany filtracyjne. Przy ich udziale zapewniany jest przepływ mieszaniny separowanej w kierunku równoległym lub prostopadłym do powierzchni membrany. W ten sposób nanofiltracja pozwala na rozdzielenie masz substancji mineralnych, mas cząsteczkowych oraz związków organicznych. Dzięki temu uzyskiwana woda posiada najwyższą czystość.

Jednym z najlepszych systemów nanofiltracyjnych jest Ecoperla Nano

Został on stworzony z myślą o kompaktowych stacjach wielofunkcyjnych oraz zmiękczaczach wody. Polska marka gwarantuje wsparcie podczas eksploatacji urządzeń, a także oferuje pomoc podczas montażu oraz w okresie użytkowania swoich urządzeń.